Educhatka

O programie

DLA KOGO NASZ SERWIS?

EduChatka to serwis internetowy zawierający ćwiczenia multimedialne stworzone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mających opóźnienia rozwojowe, trudności w nauce lub też zwyczajnie chcących poćwiczyć swoje słabsze strony. Scenariusze ćwiczeń zostały napisane w oparciu o trzy metody pracy: metodę Marii Montessori, metodę Dobrego Startu oraz metodę Ośrodków Pracy Marii Grzegorzewskiej. Na czym bazują poszczególne metody i jakie są ich założenia można dowiedzieć się z artykułów im poświęconych zamieszczonych na naszej stronie w Bibliotece:
http://www.educhatka.edu.pl/biblioteka/artykuły.

RÓŻNICE W EDUCHATCE DLA RODZICÓW I DLA SPECJALISTÓW

Serwis opiera się na pomyśle stworzenia CHATKI EDUKACYJNEJ, z oddzielnym wejściem dla rodziców oraz dla specjalistów, ze względu na inną specyfikę możliwości im przypisanych. Poruszanie się po EduChatce będzie jednakowe dla rodziców i specjalistów, jedynie w KUCHNI specjaliści oraz rodzice będą mieli dostęp do nieco innych funkcji.

Gdy użytkownik będzie zalogowany jako specjalista, odnajdzie w kuchni m. in. panel zarządzania terapią dzieci. Za jego pomocą specjalista będzie mógł przydzielać swoim podopiecznym wybrane ćwiczenia do wykonania w domu. W ten sposób będzie mógł zadawać pracę domową dowolnej ilości swoich pacjentów, przy czym każdej osobie może zalecić inne ćwiczenia. Każdemu podopiecznemu będzie przypisany adres mailowy (wskazany przez rodzica), na który będzie się rejestrował w serwisie. Po zalogowaniu będzie miał możliwość skorzystania tylko z ćwiczeń wyznaczonych przez terapeutę, pozostałe będą nieaktywne.

Educhatka dla rodziców:
- ćwiczenia multimedialne
- test diagnostyczny z algorytmem doboru ćwiczeń
- informacja o postępach dziecka na tle równieśników

Educhatka dla specjalistów:
- ćwiczenia multimedialne
- panel zarządzania terapią dzieci(możliwość przydzielania ćwiczeń wielu podopiecznym)

Promocja! Wszystkich zarejestrowanych użytkowników zapraszamy do korzystania z pełnej wersji Już Wiem bezpłatnie!

PLAN EDUCHATKI

W EDUCHATCE znajduje się przedpokój, kuchnia i 12 pokoi. Każdemu z pomieszczeń została przyporządkowana jakaś funkcja:

 • W przedpokoju dostępne są wersje Demo (demonstracyjne):
  przed rejestracją:
  • 5 ćwiczeń demo
  • film demonstrujący działanie panelu zarządzania terapią dzieci (tylko w wersji dla specjalistów!) po rejestracji:
  • 12 ćwiczeń demo (po jednym ćwiczeniu z każdego pokoju)
 • W kuchni znajduje się dostęp do:
  • ćwiczeń „od kuchni”, czyli:
   • wszystkich ćwiczeń z podziałem na: łatwe, średnie i trudne
   • ćwiczeń podzielonych na trzy kategorie, w zależności od metody pracy, do której się odnoszą:
            - ćwiczenia wg metody Montessori
            - ćwiczenia wg metody Dobrego Startu
            - ćwiczenia wg metody Ośrodków Pracy
  • testu diagnostycznego z algorytmem doboru ćwiczeń (funkcja obecna tylko w wersji dla rodziców)
  • informacji o postępach dziecka na tle rówieśników (funkcja obecna tylko w wersji dla rodziców)
  • panelu zarządzania terapią dzieci (funkcja obecna tylko w wersji dla specjalistów)
 • W poszczególnych 11-stu pokojach znajdują się ćwiczenia koncentrujące się na pracy nad różnymi umiejętnościami, mamy więc:
      • pokój analizy wzrokowej, spostrzegawczości i pamięci
      • pokój analizy słuchowej
      • pokój orientacji przestrzennej
      • pokój umiejętności wysławiania się i artykulacji
      • pokój koncentracji uwagi
      • pokój umiejętności społecznych
      • pokój koordynacji ruchowej – gimnastyczny
      • pokój wiedzy o świecie
      • pokój logicznego myślenia
      • pokój małej motoryki
      • pokój grafomotoryki
  W pokojach: małej motoryki oraz grafomotoryki znajdują się karty pracy do wydrukowania. Pozostałe pokoje wypełnione są ćwiczeniami multimedialnymi. W pokoju umiejętności wysławiania się i artykulacji znajdują się ćwiczenia, które wymagają obecności osoby dorosłej, w celu bieżącej weryfikacji opowiadanych treści czy właściwej artykulacji głosek.
 • W 12-stym pokoju znajdują się ćwiczenia wykorzystujące tak zwaną rzeczywistość łączoną (BLENDED REALITY), gdzie współwystępują elementy świata wirtualnego i rzeczywistego. Polecenia zawarte w ćwiczeniach są przez dziecko wykonywane realnie, przed komputerem, przy jednoczesnym śledzeniu na ekranie tego co i w jaki sposób należy zrobić (np. nakrycie stołu według wzoru, dotykanie przedmiotów zimnych i ciepłych, próbowanie smaków, tworzenie obrazka etc.).
  Większość z tych ćwiczeń wymaga pomocy osoby dorosłej zarówno w przygotowaniu potrzebnych do poszczególnych zadań przedmiotów, produktów spożywczych, materiałów plastycznych etc., jak też w trakcie realizacji samego ćwiczenia. Czasem pomoc rodzica, czy opiekuna, będzie polegała na wciśnięciu pauzy w ćwiczeniu, aby dziecko nie miało poczucia, że nie nadąża za tym, co dzieje się na ekranie.

W niektórych ćwiczeniach, w trakcie ich trwania, pojawia się ikonka „Gotowe”, pozwalająca przejść do dalszej części ćwiczenia po prawidłowej realizacji części wcześniejszej. Powinna ona być przyciskana przez osobę pracującą z dzieckiem, gdy aktualna praca została wykonana prawidłowo.

PORUSZANIE SIĘ PO EDUCHATCE

Na każdej podstronie z ćwiczeniami, w lewym menu, znajduje się plan EduChatki z widocznym podziałem na pokoje. Pokój, w którym użytkownik aktualnie się znajduje jest zaznaczony na jasnozielono. Klikając w wybrane pomieszczenie na planie EduChatki użytkownik w dowolnym momencie może się przenieść do innego rodzaju ćwiczeń. W każdym momencie może się również przenieść do educhatkowej BIBLIOTEKI.

Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu!